تو کيستی؟

شوپـنهاور ؛ فيلسـوف آلمـانی در حالی که برای سـوالات آزار دهنده اش به دنبـال پاسـخی می گشت ؛ در خيابان پرسه ميزد . وقتی از کنار باغی گذشت ؛

تصميم گرفت بنشيند و گلها را تماشا کند .

يکی از اهالی آنجا رفتار عجيب فيلسوف را ديد و پليس را خبر کرد . چند دقيقه بعد افسری به شوپنهاور نزديک شد و بی ادبانه پرسيد : < که > هستی ؟

شوپنهاور سراپای پليس را برانداز کرد و گفت : اگر بتوانيد به من کمک کنيد که جواب اين سوال را پيدا کنم تا ابد سپاسگزار شما خواهم بود......

/ 1 نظر / 6 بازدید
بهمن

آزاده خانم به راستی اينچنين است.آدمهائی مثل شوپنهاور سالهائی را با اين دغدغه ميگذرانند ولی يک پليس ميتواند سالها زندگی کند و دقيقآ بداند که کیست.