ای کاش...

ديوانه ترين اسير عشق تو منم

                                       اين جورنگاه می کنی می شکنم

ای کاش زمان کمی توقف می کرد

                                         در لحظه اتفاق  عاشق  شدنم....

07.gif07.gif07.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
poopak

خوشحالم که وبلاگ قشنگت رو ميبينم و اميدوارم هر روز قشنگتر از ديروز بنويسی و پرتوانتر باشی