سلام دوستان عزيز

راستش صبحها که ميام سر کار از جلوی انستيتو کانسر ايران بايد بگذرم

خيلی دلم می گيره

هموطنام رو می بينم که سرشون و تو دستاشون گرفتن و غمگين و افسرده رو پله ها نشستن.

اکثرشون هم ظاهراْ از شهرهای ديگه اومدن.

هر وقت که از جلوی اين مرکز رد ميشم هميشه به اين مساله فکر می کنم

که کاش خداهمه مريضها رو شفا بده

يا لا اقل کاش صبر مريضی رو به بنده هاش بده

ديدن درد و غصه آدما کار آسونی نيست

خودمونيم ولی کار خدا هم کار سختيه . خيلی...

هميشه به خدا می گم : ای خدا  اگر فقط يه نفر از اين  مريضها هم خوب شدنشون شايد بستگی به دعای من بنده ناچيزت داشته باشه پس ازت خواهش می کنم سلامتی رو ازش دريغ نکنی

از همتون می خوام براشون دعا کنين. برای همه کسانی که تو زندگيشون مشکل دارن دعا کنيم.

به اين فکر کنين که شايد خدای مهربونمون فقط  دعای من يا تو رو اجابت کنه

پس دريغ نکنين01.gif

يا حق..

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید