بگو.....

جز من اگرت عاشق شيداست بگو

                                     ور ميل دلت به جانب ماست بگو

ور هيچ مرا دردل تو جاست بگو

                                     گر هست بگو  نيست بگو  راست بگو

05.gif05.gif05.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید