جای خالیه عنوان را با مداد مشکی نرم پر کنید

خدا جونم سلام...

یه جا خوندم

"بغض" بزرگترین نوع "اعتراضه" ....اگر بشکنه دیگه "اعتراض"نیست" ، "التماسه"!!!!

خدایا من که دیگه اعتراضی ندارم...

پس فلسفه وجودی این بغض لعنتی که تو گلومه چیه؟!

می دونی که جز در مقابل تو هم حاضر نیستم به هیچکس التماسی بکنم...

پس خدای خوبم...

کمکم کن...

نزار بقیه این بغض لعنتی رو بفهمن....

بزار این فقط یه رازی باشه بین خودم و خودت...

ولی کمکم کن و نابودش کن...

خدایا بیزارم از دروغ...

بیزارم از خیانت...

بیزارم از بیوفایی...

بیزارم از ریا...

بیزارم از خیــــــــــــلی چیزای دیگه....

تنهام نزار...

من رو لحظه ای به خودم واگذار نکن که لحظه ای بی حضور تو برای نابودیم کافیه...

خدایا یک بار خواب دیدم که بوسیدمت...

و چه لذتی داشت بوسیدن خدایی که ندیدمش...

به راستی که من چه خوشبختم که تو خدای منی...

خدایا به خاطر همه ی نعمتهایی که تا به حال بهم بخشیدی و بزرگترینش نعمت داشتن خانواده ی مهربون و نازنینم و همینطور نعمت سلامتیه تا ابد هر چقدر هم شاکر درگاهت باشم باز کمه...

/ 0 نظر / 25 بازدید