آ خدا....

اوستا کریم....

خیلی دوستت دارم....

خیلی هم حاجت دارم....

ولی یه وقت  فکر نکنی چون حاجت دارم دوستت دارم....05.gif

نه....

این دوست داشتن من اصلا مشروط نیست....

من تو رو تو هر شرایطی دوست دارم.....

اگرم گاهی غر غر می کنم فقط رو حساب بچگیم بزار....09.gif

فقط و فقط من و به حال خودم نزار....

آخه من در مقابل  عظمت تو هیچی نیستم....

خدا جونم...

بازم می گم....

خیلی دوستت دارم....خیلی31.gif08.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
کاوشگر نور

سلام یه خبر ....................... خبر ........................... وب لاگ در حضور حی آپ شد منتظر نظرات ارزشمند دوستانم برای ارئه بهتر بیا و ببین و نظر بده