کسی به يادت اگر بی قرار می ماند

و يا برای تو در انتظار می ماند

چه جای بهت و شگفتی که فصل يخبندان

هميشه چشم به راه بهار می ماند

زبان چشم مرا واژه ها نمی دانند

منی که چشمم چو آبشار می ماند

چقدر پنجره تنهاست بين آدمها

هميشه منتظر دست يار می ماند

در اولين شب پرواز بی کسی چون من

به ذهن خاطره ها يادگار می ماند

و تا زمان ورودت به باغ احساسم

نگاه کوچه به در بی قرار می ماند

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسام

پر ذوق و زيبا. يادداشت امروز مرا ببينيد خوشحال ميشم.