سلام

وای که امروز چه روز کسل کننده ای بود ...31.gif

روزايی که کارم کمتره خيلی کسل می شم....

بيکار نشستن آدم و خيلی خسته می کنه.....

اول هفته هميشه يه کم کارا کمتر هست ولی امروز ديگه اوجش بود...

آخه اگه خونه دار باشی و حوصله ات سر بره ..خوب هر موقع خواستی از خونه می زنی بيرون و می ری برای خودت می گردی...ولی وقتی شاغلی ديگه دست خودت نيست....

مثلا امروز که کارم کمتر بود هی به خودم گفتم برم تا وليعصر خريدام و بکنم و برگردم ...ولی از طرفی ( باز هم به خودم گفتم) مطمئنا اگه برم بيرون هر چی کاره پيش مياد...اينه که بيخيال شدم و نشستم يه کم کارای عقب افتاده قبليم رو انجام دادم و يه کم هم فلش کارت هام و خوندم( گفتم که آدم اگه بيکار باشه حتما از اين نا پرهيزی ها هم می کنه04.gif)

راستی ماهی کوچولوهام هم ديروز به دنيا اومدن .

آخی...خيلی نازن..07.gif10.gif

ولی با اينکه جاشون رو از بقيه جدا کرده بودم ...مامان محترمشون به زور چند تاييشون رو نوش جان کردن11.gif( آخه اينم شد مادر؟)

خدا کنه حداقل ديگه سير شده باشه...

در پناه حق باشيد...

/ 0 نظر / 5 بازدید